આગમી 6 જૂન સુધીમાં ભારે વરસાદની અંબાલાલ પટેલની આગાહી

કેરળમાં ચોમાસાનું સત્તાવાર રીતે આગમન થયું છે. ત્યારે ગુજરાતમાં ચોમાસાનું વિધિવત આગમન ક્યારે અને જૂન મહિનામાં કેવો વરસાદ પડશે તે …

Read more